FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

७८/७९

सूचना! सूचना!! सूचना!!!

दस्तावेज: 

आ.व. २०७८/७९ को बाँकी अवधिको लागि ढुङ्गा,बालुवा,गिट्टी, ग्राभेल तथा नदीजन्य एवं खानीजन्य सामाग्रीहरुको र ईटा,कवाडी लगायतका सामाग्रीहरुको आन्तरिक संकलन तथा बिक्री कर उठाउने ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: