FAQs Complain Problems

०७८/७९

आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

मिति २०७९ असार १० गते किस्पाङ गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँसभाको प्रथम अधिवेशनमा अध्यक्ष श्री बिरवल तामाङले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम