FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्पत्ति विवरणको फाराम 07/23/2021 - 14:04
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ढाँचा 07/18/2021 - 14:14
गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय मार्फत संचालन हुने योजनाहरुको सम्झौताका लागि आवश्यक विवरण 11/04/2020 - 17:21
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन 11/04/2020 - 17:18
योजना सम्झौता तथा भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजातहरु 11/04/2020 - 17:14
किस्पाङ गाँउपालिकाको हालसम्मको आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलिकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी 06/24/2019 - 11:34
सार्बजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना 05/26/2019 - 17:57
द्धन्द प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना 04/23/2019 - 15:11
किस्पाङ गाउँपालिकाको पुननिर्माण योजना 03/05/2019 - 15:05
शसस्त्र द्धन्दको क्रममा द्धन्द प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा ‍संरचनाको लगत संकलन कार्यदल २०७४ मा समावेस भएको र २०७३/७४ मा राहत लिन बाँकी द्धन्द क्रममा अपहरण व्यक्तिहरुको विवरण 07/05/2018 - 12:33

Pages