FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वत:प्रकाशन (Proactive Disclosure) विवरण २०७९ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्मको 01/29/2023 - 16:25
किस्पाङ गाउँपालिका भित्रका सडकसँग जोडिएका जग्गाको प्रस्तावित न्युनतम मुल्याङ्कन 07/13/2022 - 14:13
किस्पाङ गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना,( २०७८/७९ -२०८२/०८३) 03/01/2022 - 15:54
किस्पाङ गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र,२०७८ 03/01/2022 - 15:48
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम अधिकृतस्तर स्वास्थ्य 01/11/2022 - 11:41
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम सहायक स्तर स्वास्थ्य 01/11/2022 - 11:37
योजना शाखाको कार्यविवरण 09/08/2021 - 12:59
सूचना प्रविधि अधिकृतको कार्यविवरण 09/08/2021 - 11:12
रोजगार संयोजकको कार्यविवरण 09/08/2021 - 11:01
पशु प्राविधिकको कार्यविवरण 09/08/2021 - 10:40

Pages