FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
किस्पाङ गाउँपालिका भित्रका सडकसँग जोडिएका जग्गाको प्रस्तावित न्युनतम मुल्याङ्कन 07/13/2022 - 14:13
किस्पाङ गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना,( २०७८/७९ -२०८२/०८३) 03/01/2022 - 15:54
किस्पाङ गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र,२०७८ 03/01/2022 - 15:48
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम अधिकृतस्तर स्वास्थ्य 01/11/2022 - 11:41
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम सहायक स्तर स्वास्थ्य 01/11/2022 - 11:37
आ.व. २०७८/०७९ का लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुखहरु बिच कार्यसम्पादन सम्झौता 07/28/2021 - 15:44
आ.व. २०७८/७९ का लागि किस्पाङ गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिच कार्य सम्पादन सम्झौता 07/23/2021 - 14:45
सम्पत्ति विवरणको फाराम 07/23/2021 - 14:04
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ढाँचा 07/18/2021 - 14:14
आ.व. २०७७/७८ को आय व्ययको विवरण 07/18/2021 - 13:02

Pages