FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सूचना तथा समाचार

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा।

दाबी विरोध गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना( योजना भुक्तानी)

दस्तावेज: 

दाबी विरोध गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना( योजना भुक्तानी)

शिक्षक सरुवाका लागि प्राप्त निवेदन दर्ता विवरण