FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सूचना तथा समाचार

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि माग तथा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा(महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि) श्री सबै वडा कार्यालय

दस्तावेज: 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सूचना! सूचना!! सूचना!!! आ.व. २०७८।०७९ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा