FAQs Complain Problems

किस्पाङ पोखरी, काहुले

Read More

भेडा आनुवांशिक स्रोत केन्द्र, भाल्चे

Read More

फुङफुङ झरना, भाल्चे

Read More

किस्पाङ गाउँपालिका प्रशासकीय भवन, काहुले

Read More

संक्षिप्त परिचय

किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोट जिल्लाको १२ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये एक स्थानीय तह हो। किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोट जिल्लाको उत्तर पश्चिम भागमा अवस्थित छ । यस गाउँपालिकाको नामाकरण वडा न.

पूर्ण खोप सुनिश्चतता निर्देशिका २०७१(Full Immunization Guideline 2071/77)

पूर्ण खोप सुनिश्चतता निर्देशिका २०७१, तेस्रो संस्करण २०७७

 

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851336528
cp@kispangmun.gov.np
उपाध्यक्ष
9851336574
vcp@kispangmun.gov.np

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9851147970

सेवा प्रवाह

.

जानकारी