FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिकको क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरण ०८०/८१ चैत्र व्यय 04/18/2024 - 11:22 PDF icon sectorwise budget and expenditure third 2080.pdf
आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिकको आय व्ययको विवरण(माघ-चैत्र) ०८०/८१ चैत्र व्यय 04/18/2024 - 11:16 PDF icon aayabyaya third2080.pdf
आ.व. २०८०।०८१ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्मको क्षेत्रगत खर्च विवरण ०८०/८१ पौष व्यय 01/28/2024 - 08:17 PDF icon sector wise budget.pdf
आ.व. २०८०।८१ कार्तिक देखि पौष सम्मको आय व्यय ०८०/८१ पौष आय 01/28/2024 - 08:14 PDF icon income expenditure.pdf
आ.व. २०८०।०८१ श्रावण देखि असोज महिनाको क्षेत्रगत खर्च विवरण ०८०/८१ असोज व्यय 11/06/2023 - 14:56 PDF icon expenditure
आ.व. २०८०।०८१ असोज महिनाको आय विवरण ०८०/८१ असोज आय 11/06/2023 - 14:53 PDF icon aswin
आ.व. २०८०।०८१ भदौ महिनाको आय विवरण ०८०/८१ भाद्र आय 11/06/2023 - 14:50 PDF icon भदौ आम्दानी प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०८०।०८१ श्रावण महिनाको आय विवरण ०८०/८१ श्रावण आय 11/06/2023 - 14:48 PDF icon श्रावण महिनाको आम्दानी
आ.व. २०७९/८० को आय व्यय विवरण ०८०/८१ असार आय 07/27/2023 - 12:45 PDF icon आय व्ययको विवरण_0001.pdf
आ.व. २०७९।८० को क्षेत्रगत बजेट र खर्च ०८०/८१ असार आय 07/24/2023 - 14:53 PDF icon आ.व. २०७९।८० को क्षेत्रगत बजेट र खर्च

Pages