FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

भाग-१

शिर्षक मिति आर्थिक बर्ष दस्तावेज
किस्पाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ 07/10/2021 - 10:53 ७७/७८ PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 06/29/2020 - 14:10 ७६/७७ PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ 06/29/2020 - 14:07 ७६/७७ PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ 06/29/2020 - 14:05 ७६/७७ PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धि ऐन, २०७६ 06/30/2019 - 11:36 ७५/७६ PDF icon जलस्रोत उपयोग सम्बन्धि ऐन २०७६.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ 07/17/2018 - 15:35 ७५/७६ PDF icon शिक्षा ऐेन २०७५.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ 07/17/2018 - 15:32 ७५/७६ PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2075.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ 07/17/2018 - 11:34 ७५/७६ PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७५.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन, २०७५ 06/29/2018 - 13:05 ७४/७५ PDF icon न्यायिक समिति( कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन २०७५.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ 06/29/2018 - 12:31 ७४/७५ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf

Pages