FAQs Complain Problems

भाग-१

शिर्षक मिति आर्थिक बर्ष दस्तावेज
किस्पाङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ 07/19/2022 - 16:07 ०७९/८० PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ 07/09/2022 - 11:10 ०७९/८० PDF icon आर्थिक ऐन २०७९ .pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ 07/10/2021 - 11:20 ०७७/७८ PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ 07/10/2021 - 10:53 ०७७/७८ PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजि साँझेदारी सम्बन्धि ऐन, २०७७ 04/15/2021 - 03:05 ०७७/७८ PDF icon सार्वजनिक निजी साँझेदारी सम्बन्धि ऐन, २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७७ 04/15/2021 - 02:48 ०७७/७८ PDF icon नगर प्रहरी ऐन २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिककाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७७ 04/15/2021 - 01:42 ०७७/७८ PDF icon तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 06/29/2020 - 14:10 ०७६/७७ PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ 06/29/2020 - 14:07 ०७६/७७ PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ 06/29/2020 - 14:05 ०७६/७७ PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

Pages