FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृतका लागि आशयको सूचना

०८०/८१ 04/09/2024 - 12:31 PDF icon madhyanha daily paper-2.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(स्वास्थ्य ल्याव सामाग्री)

०८०/८१ 12/04/2023 - 10:26 PDF icon health lab stuff

दर भाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

०८०/८१ 11/22/2023 - 21:03 PDF icon Rate of medicine

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(विद्युतिय हाजिरी)

०८०/८१ 11/05/2023 - 16:40 PDF icon बिद्युतिय हाजिरी.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(पशु पंक्षी औषधि तथा सामाग्रीहरु)

०८०/८१ 11/05/2023 - 16:38 PDF icon पशु दरभाउ पेश सूचना.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(जीवनाशक विषादी र कृषि वालीमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु)दोस्रो पटक प्रकाशित

०८०/८१ 11/05/2023 - 16:37 PDF icon कृषि विषादी खरिद सूचना.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(स्टेशनरी सामाग्री)दोस्रो पटक प्रकाशित

०८०/८१ 11/05/2023 - 16:35 PDF icon स्टेशनरी खरिद सूचना.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(स्टेशनरी सामाग्री छपाई) दोस्रो पटक प्रकाशित

०८०/८१ 11/05/2023 - 16:33 PDF icon statinary item

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(स्टेशनरी सामाग्री छपाई)

०८०/८१ 10/20/2023 - 14:55 PDF icon dar rate.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(स्टेशनरी सामाग्री)

०८०/८१ 10/20/2023 - 14:53 PDF icon stationary rate submit.pdf