FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
किस्पाङ गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० 04/21/2024 - 11:54
साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०८० 04/21/2024 - 11:45
बर्थिङ सेन्टरहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० 12/03/2023 - 13:46
किस्पाङ गाउँपालिका लक्षित वर्ग नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० 12/03/2023 - 13:41
किस्पाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८० 07/17/2023 - 13:56
वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन निर्देशिका २०७९(Growth Monitoring Promotion Guideline 2079 ) 02/09/2023 - 10:44
पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७९(Nutrition Friendly Health Facility Guidelines 2079) 02/09/2023 - 10:42
पोषण विशेष कार्यक्रमको गुणस्तर सुधार निर्देशिका, २०७८(Nutrition Special Program Quality Improvement Guidelines 2079) 02/09/2023 - 10:37
नियमित खोप सेवा मार्फत सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सहजकर्ता निर्देशिका(Personal Hygiene Promotional Slim package Guideline Final Revised 2019) 08/26/2022 - 13:38
पूर्ण खोप सुनिश्चतता निर्देशिका २०७१(Full Immunization Guideline 2071/77) 08/26/2022 - 13:33