FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

भाग-२

शिर्षक मिति आर्थिक बर्ष दस्तावेज
किस्पाङ गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ 10/01/2020 - 11:30 ७७/७८ PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन तथा राहात उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 04/17/2020 - 12:28 ७६/७७ PDF icon केाभिड_१९ संक्रमण रोकथाम तथा उपचार -कोष-सञ्चालन-कार्यविधि २०७६.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि,२०७६ 03/13/2020 - 12:37 ७६/७७ PDF icon लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०७६.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धि नक्शापास तथा कार्यविधि,२०७६ 03/13/2020 - 12:35 ७६/७७ PDF icon भवन निर्माण सम्बन्धि नक्सापास मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७६.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६ 07/17/2019 - 12:24 ७६/७७ PDF icon शिक्षा नियमावली २०७६.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका,२०७६ 07/17/2019 - 11:03 ७६/७७ PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका, २०७६.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 01/29/2019 - 11:38 ७५/७६ PDF icon अपाङ्गता भएको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका,२०७५ 01/29/2019 - 11:11 ७५/७६ PDF icon ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्रवितरण कार्यविधि २०७५.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 01/02/2019 - 11:10 ७५/७६ PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 07/05/2018 - 11:06 ७४/७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

Pages